Croeso i dudalen we Apêl Achub Fywyd Yr Wyddgrug.

Arweiniodd Apêl Achub Fywyd at osod 25 o ddiffibrilwyr cymunedol mewn mannau allweddol o gwmpas tref yr Wyddgrug.

Trefnwyd yr Apêl gan Gyngor Tref yr Wyddgrug yn ystod blwyddyn faerol y Cynghorydd Anthony Parry (2016/17) pryd y codwyd dros £40,000 trwy amrywiol achlysuron codi arian, rhoddion a chasgliadau.

Mae Cyngor y Dref yn falch bod yr Wyddgrug bellach yn dref ddiogelach os caiff trigolion ac ymwelwyr ataliad annisgwyl ar y galon, oherwydd bod diffibrilwyr i’w cael mewn siopau, eiddo trwyddedig, adeiladau cyhoeddus, ysgolion a hyd yn oed mewn cabinetau allanol arbennig mewn mannau cyhoeddus. Yn ogystal, mae dros 1000 o bobl, gan gynnwys llawer o blant ysgol, wedi cael hyfforddiant di-dâl ar sut i wneud CPR a defnyddio diffibriliwr os caiff rhywun ataliad ar y galon.

Cwblhawyd y fenter ar y cyd â’r elusen “Calonnau Cymru” (www.welshhearts.org).

Mae Ambiwlans Gogledd Cymru’n gwybod ble mae’r holl ddiffibrilwyr a osodwyd gennym yn y dref ac mae cyfarwyddiadau hawdd eu dilyn ar bob offer.

Cyngor Tref yr Wyddgrug